Uitslag Enquête aanleg Tankstation in Rijnsaterwoude

Hier de resultaten van de enquête gehouden onder de bewoners van Rijnsaterwoude. Deze enquête is gehouden op initiatief van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van een benzinepompstation op de aansluiting Herenweg <> N207 aan de zuidelijke entree van Rijnsaterwoude.

De link naar de online-enquête is per email verspreid onder de leden van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude en huis aan huis per post. Van de ca 1400 inwoners heeft ca. 15% de enquête ingevuld. Met deze hoge respons geeft dit een representatief beeld van de mening van het dorp.

enquete1a enquete1benquete2aenquete2benquete1c

Dorpsraden Rijnsaterwoude en Leimuiden zetten zich in tegen sluipverkeer tijdens werkzaamheden N207

Op vrijdag 12 februari hebben we op initiatief van de provincie Zuid-Holland een tweede overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Kaag en Braassem, politie en de dorpsraden van Leimuiden en Rijnsaterwoude over maatregelen tegen overlast van sluipverkeer tijdens de werkzaamheden aan de N207.

Na de eerste bijeenkomst heeft de provincie een onderzoek laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. We zijn als dorpsraden positief gestemd over het onderzoek en de voorgestelde maatregelen die getroffen kunnen worden bij een toename van sluipverkeer.

Door het bedrijf worden sinds 11 februari jl. metingen gedaan om een eventuele toename van sluipverkeer te kunnen meten na de versmalling van de drechtbrug.

De metingen voor de werkzaamheden worden vergeleken met metingen na de voorjaarsvakantie.

Afhankelijk van de toename van sluipverkeer worden aanvullende maatregelen overwogen.

Tijdens de weekendafsluiting is een team verkeersregelaars per motor in de regio actief om te monitoren en eventueel verkeer te regelen.

Dit zijn extra maatregelen naast de informatieborden die al zijn voorzien voor de afsluiting.

Op basis van het rapport beraden gemeente en provincie zich momenteel op de genoemde oplossingen in het rapport en de kosten daarvan.

Zodra de kosten inzichtelijk zijn, kan besluitvorming volgen over welke maatregelen doorgang kunnen vinden bij toename van het sluipverkeer.

Uiteraard moeten we als bewoners wel rekening houden met enige overlast, zeker tijdens de weekend afsluitingen.

De dorpsraden zijn vooral bezorgd over een structurele toename van sluipverkeer tijdens de spits in combinatie met veel schoolgaande jeugd gedurende de lange periode dat alle werkzaamheden voor de verbreding van de N207 plaatsvinden.

Naar aanleiding van de besprekingen is door de projectleiding vanuit de gemeente de volgende brief aan de raadsleden gestuurd.  

brief raad stavaza sluipverkeer N207