Uitslag Enquête aanleg Tankstation in Rijnsaterwoude

Hier de resultaten van de enquête gehouden onder de bewoners van Rijnsaterwoude. Deze enquête is gehouden op initiatief van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van een benzinepompstation op de aansluiting Herenweg <> N207 aan de zuidelijke entree van Rijnsaterwoude.

De link naar de online-enquête is per email verspreid onder de leden van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude en huis aan huis per post. Van de ca 1400 inwoners heeft ca. 15% de enquête ingevuld. Met deze hoge respons geeft dit een representatief beeld van de mening van het dorp.

enquete1a enquete1benquete2aenquete2benquete1c